Kum Ba Yah(黃景行Peter)

Kum Ba Yah(黃景行Peter)Kum Ba Yah
作曲:Reverend Marvin V. Frey
填詞:西伯


[A] "Kum Ba Yah, my Lord,
Kum Ba Yah." (x3)
O Lord, Kum Ba Yah.

[B] 神為我降世,紓尊貴,
榮耀與讚美都歸您,
神為我降世,紓尊貴,
心稱讚都歸您,

[C] 塵俗那有愛可媲美?
神是我最愛多麼美!
塵俗那有愛可媲美?
噢主愛,多麼美!

[D] 求像您聖潔,歸於您,
求學主謙卑,今謙卑,
求像您聖潔,歸於您,
今將我心給您。

%d 位部落客按了讚: