Wednesday, April 17, 2024

Vine Media

葡萄樹傳媒

到那天(黃景行Peter)

到那天(黃景行Peter)到那天
曲詞:西伯

誰發現美麗宇宙透視奧妙穹蒼
誰揭示世上怪異秘密結論無數
問最終的答案 我真的不知道

誰正預計著世事以後變幻結果
神已話過在往後每事結局如風
當基督依照你話語從天邊降臨 駕著雲彩

(Chrous)
神啊 到那一天 這世界最終必須結束
你以愛再生新國土 是你的國度

神啊 世上歲月 你教我應該怎去數
我信你有天必再返 是我的盼望

到那天天地不再 世間光輝不再復來
我的心一再仰望你 世界的終結
我的心一再仰望你到永遠

4